Canisterapie

DiaPodi care s.r.o.

Evita Minubul z Kosova a její psovod Adéla Holubová úspěšně složily 8.7.2018 teoretické i praktické zkoušky zaměřené na specifické dovednosti canisterapeutického týmu a splnily tak podmínky pro získání osvědčení canisterapeutického týmu. Pravidelně dochází do různorodých zdravotnických zařízení se zaměřením jak na seniory, děti, ale i mentálně postižené klienty.

DiaPodi care s.r.o.
Diabetologická a podiatrická ambulance
Poliklinika Soběslav – 1. patro
Petra Voka 159/I
Soběslav 392 01

Diabetologická ambulance:
Tel.: + 420 730 899 462

Podiatrická ambulance:
Tel.: + 420 733 710 310