Postradiační dermatitidy

DiaPodi care s.r.o.

PREVENCE KOŽNÍCH ZMĚN PO OZAŘOVÁNÍ U ŽEN S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM PRSU

Podiatrická ambulance DiaPodi care s.r.o. provádí jako jedna z mála specializovanýchambulancí v České republice prevenci postradičních dermatitid (kožních změn po ozařování) u pacientek nejen s nádorovým onemocněním prsu, a to za pomocí aplikace speciálního, ochranného, filmového krytí.Počet žen s nádorovým onemocněním prsu stále stoupá. Součástí komplexní léčby tohoto onemocnění je i radioterapie. U většiny žen se během či po radioterapii objeví poškození kůže. Uvedená komplikace může mít různé stupně s odlišnými projevy od erytému (zčervenání) až po nekrotickou (odumřelou) tkáň a rozsáhlé defekty. Nežádoucí komplikace mohou být důvodem pro přerušení radioterapeutické léčby, což s sebou nese další negativní dopady na prognózu pacienta. Proto by součástí plánované radioterapeutické léčby měla být také rozvaha a plánování intervencí pro předcházení postradiačních reakcí. Jako prevenci postradiační dermatitidy je možné využít transparentní fóliové krytí s ověřenou účinností, již potvrzují mnohé klinické randomizované studie, a které nebrání v ozařování. Je možné je nosit po celou dobu terapie a pokračovati 2-4 týdny po radioterapii, a to z důvodu prevence poranění a ochrany křehké kůže se stykems oblečením, vlhkosti či tření.

Obr. č. 1 – Aplikace Mepitel®Film na pravý prs (stav prsu a okolních tkání před 1. frakcí záření) (foto archiv DiaPodi care s.r.o)

Obr. č. 2 – Ukázka schopnosti krytí přizpůsobit se tvaru těla – Mepitel® Film (foto archiv DiaPodi care s.r.o)

Obr. č. 3 – Vzhled prsu a okolních tkání po 25. frakci záření– (foto archiv DiaPodi care s.r.o)

Pokyny pro pacienty:

  • Na první vyšetření/ošetření si pacient musí s sebou vzít rodinného příslušníka či osobu blízkou. Tato osoba se bude během vyšetření učit aplikovat ochranné folie
  • Pro správnou aplikaci a další průběh léčby je důležité, aby pacient navštívil ambulanci po „zakreslení“ místa ozařování a před zahájením první radioterapie

 

Upozornění: Toto vyšetření/ošetření není hrazeno ze zdravotnického pojištění, tudíž je plně hrazené pacientem. Vstupní vyšetření (první vyšetření) – 750,- Kč, další, kontrolní vyšetření – 350 ,- Kč. 

Pečují o Vás:

MUDr. Lucie Chlupáčová – diabetolog, podiatr, endokrinolog

PhDr. Adéla Holubová – specialistka na hojení ran

Ordinační hodiny:

Pondělí7:00 - 11:3012:30 - 14:00
Úterý7:00 - 11:3012:30 - 18:00
Středa7:00 - 11:3012:30 - 14:00
Čtvrtek7:00 - 11:3012:30 - 14:00
Pátek7:00 - 12:00

DiaPodi care s.r.o.
Diabetologická a podiatrická ambulance
Poliklinika Soběslav – 1. patro
Petra Voka 159/I
Soběslav 392 01

Diabetologická ambulance:
Tel.: + 420 730 899 462

Podiatrická ambulance:
Tel.: + 420 733 710 310